Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


NAČIN SPROVOĐENJA POJEDNOSTAVLJENOG CARINSKOG POSTUPKA NA OSNOVU FAKTURE

STOPE CARINE KOJE SE PRIMENJUJU NA MATERIJALE BEZ POREKLA UPOTREBLJENE U IZRADI GOTOVOG PROIZVODA SA POREKLOM U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA - PRIMENA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU

Izvor: Paragraf Lex