Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraGODIŠNJE SAVETOVANJE SUDIJA NA ZLATIBORU


Iako u otežanim uslovima, sudstvo je u proteklom periodu radilo efikasno i odgovorno. Broj predmeta u prvih šest meseci ove godine za 20 odsto je manji u odnosu na isti period prošle godine, a petina pristiglih predmeta je već rešena, ukazala je predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Nata Mesarović na Godišnjem savetovanju sudija, koje je juče počelo na Zlatiboru.

Ona je dodala da je analiza rada sudova pokazala da su oni nejednako opterećeni prilivom predmeta, posebno osnovni i prekršajni sudovi, a da su Prvi i Drugi osnovni sud u Beogradu među najopterećenijim sudovima u Srbiji.

- Imajući u vidu da pokrivaju veliku teritoriju, oni su u organizacionom smislu glomazni, pa bi osnivanje većeg broja sudova doprinelo boljoj organizaciji rada i većoj efikasnosti, ocenila je Mesarovićeva.

Kako je objasnila predsednica VKS, najveći broj pritužbi građana na rad sudstva u proteklom periodu odnosio se na odugovlačenje postupka.

- Uočeno je da postupci koji su po zakonu hitni, neprimereno dugo traju. To se posebno odnosi na sporove iz porodičnih i radnih odnosa i ometanja poseda, istakla je Mesarovićeva, dodajući da su i pored uočenih nepravilnosti sudovi od početka godine posvetili mnogo veću pažnju njihovom otklanjanju nego prethodnih godina.

Predsednica VKS ukazala je na neophodnost nezavisnosti sudske vlasti, koju treba da garantuje država Ustavom i zakonom, „a i vođenjem politike, koja tome doprinosi“.

Na Godišnjem savetovanju sudija bio je primetan izostanak predstavnika Vlade Srbije, Ministarstva pravde i Ustavnog suda Srbije, koji su proteklih godina bili gosti ovog tradicinalnog skupa. Mesarovićeva je rekla da je od predsednika Ustavnog suda Srbije Dragiše Slijepčevića dobila pozdravnu čestitku, jer je na putu, dok druge institucije nisu ni odgovorile na poziv.

Osim sudija iz Srbije, savetovanju prisustvuju i sudije iz BiH, Republike Srpske i Crne Gore.

U sudovima 3,2 miliona predmeta

Za prvih šest meseci ove godine sudovi su imali ukupno u radu 3.234.375 predmeta, što je u odnosu na isti period 2011. godine manje za 642.124 predmeta, od čega su rešili 647.530.

Izvor: K. Ž., www.danas.rs