Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PARAGRAF E-PRESS/ Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR NOVE ODLUKE O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA - "Sl. glasnik RS", br. 77/2012: • Od 1.1.2013. godine operatori sistema će primenjivati odluke o visini troškova priključka donete u skladu sa Metodologijom •

Izvor: Paragraf Lex