Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMEDBE I SUGESTIJE NA NACRT UREDBE O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ


Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013) i Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon i 88/2011), pripremilo je nacrt Uredbe o o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci.

Primedbe i sugestije se mogu dostavljati do 24. septembra 2013. godine na e-mail: ljubica.bolovic@merz.gov.rs na obrascu u prilogu.

Sve detalje možete naći (ovde) (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarsva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, 9.9.2013.