Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI DOKUMENT ATS-A ZA SERTIFIKACIJU PROIZVODA U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNJE


U prethodnom periodu Akreditaciono telo Srbije (ATS) je formiralo Radnu grupu koja je izradila dokument ATS-UP26, Kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje (ONLINE). Radna grupa se sastojala od predstavnika zainteresovanih strana i to: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcije za nacionalne referentne laboratorije, sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda i ATS-a.

Ovim dokumentom se utvrđuju kriterijumi za akreditaciju i smernice za ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti koja sprovode sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje u skladu sa propisima kojima je regulisana organska proizvodnja u Republici Srbiji i/ili sertifikaciju u oblasti organske proizvodnje u skladu sa referentnim dokumentima i merama kontrole koji su ekvivalentni sa EU regulativom.

Ovaj dokument je namenjen svim učesnicima u postupku ocenjivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti koja sprovode sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje.

Izvor: Vebsajt Akreditacionog tela Srbije, 9.9.2013.