Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE: PRIPREMA ZA IZRADU PLANOVA RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2014. GODINU


Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je 4. jula 2013. godine donelo Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 58/2013), koji je stupio na snagu 11. jula 2013. godine.

Pravilnik o Nomenklaturi sadrži oko 7000 usluga i, u odnosu na prethodnu takozvanu "Plavu knjigu", usluge grupiše prema sistemima organa, odnosno organima, što olakšava pretraživanje, prepoznavanje i pronalaženje usluga.

RFZO je, uz pomoć Ministarstva zdravlja, formirao radni tim koji je u cilju lakše izrade Planova rada za 2014. godinu sačinio dokument "Izbor najčešće korišćenih šifara procedura u zdravstvenim ustanovama po specijalnostima" koji je objavljen u delu javnog sajta RFZO Dijagnostički srodne grupe - Dokumenta. Naglašavamo da ukoliko se u zdravstvenoj ustanovi pružaju i usluge koje se ne nalaze u navedenom dokumentu, naročito ako uključuju značajne troškove lekova i materijala, treba ih uvrstiti u Plan rada za 2014. godinu.

Izvor: Vebsajt Vebsajt Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 9.9.2013.