Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 94. SEDNICE NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA


1.Predlog programa završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pod 1. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja odgovorio je na dopis koji je Nacionalni prosvetni savet na svojoj prethodnoj sednici uputio Zavodu nakon diskusije o završnom ispitu za kraj osnovnog obrazovanja. Obrazloženo je da izbor trećeg testa iz jednog od navedenih predmeta nije moguć jer su sadašnji učenici osmog razreda prethodne dve školske godine probnim testiranjima pripremani na polaganje kombinovanog testa, shodno postojećem Pravilniku o završnom ispitu koji je donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Predviđeno je da se i ove godine održi probno testiranje pri kraju školske godine. Takođe, Zavod smatra da rezultati na testovima iz različitih predmeta ne bi bili uporedivi što bi onemogućilo formiranje jedinstvene rang liste za upis u srednje škole. Uvođenje u završni ispit stranog jezika ili umetnosti nije moguće jer nije predviđeno postojećim Pravilnikom.

Na zahtev Saveta Zavod je u predlog programa uneo dopunu koja kaže da se testovima iz maternjeg jezika i matematike ispituju svi obrazovni standardi iz ovih predmeta, a da je za potrebe kombinovanog testa iz prirodnih i društvenih nauka u školskoj 2013/2014. godini izabran podskup standarda iz pet predmeta koji su predviđeni za ispitivanje ovim testom, i uputio listu odabranih standarda. Od ukupno 114. odabranih standarda 52 su na osnovnom nivou, 40 na srednjem i 22 na naprednom nivou postignuća. Zavod je uputio Savetu i testove sa probnih testiranja iz prethodne dve školske godine, kao i primere zadataka kojima se testiraju neki od odabranih standarda.

U diskusiji koja je usledila nekoliko članova Saveta je izrazilo neslaganje sa koncepcijom završnog ispita, na osnovu koje je sačinjen predlog programa koji sada NPS razmatra. Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta jeste da utvrdi predlog programa završnoga ispita, a konačnu odluku donosi ministar. Iskazana je bojazan da li su učenici i nastavnici spremni za uvođenje trećeg testa, ali je preovladalo mišljenje da bi trebalo da su i jedni i drugi dovoljno pripremljeni kroz aktivnosti koje je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja realizovao u protekle tri godine (organizovao seminare za nastavnike širom Srbije koji su obuhvatali i temu završnog ispita i temu primene standarda za osnovno obrazovanje, i uradio probna testiranja učenika prethodne dve školske godine). Postavljeno je pitanje iz kojih udžbenika će se pripremati gradivo iz četiri razreda, kada se udžbenici vraćaju školi na kraju školske godine. Čule su se primedbe na formulacije nekih od zadataka koji su priloženi i ukazano da je potrebno posebnu pažnju posvetiti kvalitetu testova.

Savet je podržao predlog Programa završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2013/2014. godinu sa listom odabranih standarda za kombinovani test, koji je pripremio Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Takođe, doneo je odluku da uz predlog programa uputi dopis Ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kome skreće pažnju da, s obzirom da se trećim testom ove školske godine uvodi značajna novina u završni ispit i s obzirom na nemila događanja u realizaciji završnog ispita prethodne školske godine, Savet ističe da je za uspešnu realizaciju završnog ispita neophodno posvetiti posebnu pažnju:

striktnom poštovanju odabranog skupa standarda pri sastavljanju zadataka,

kontroli kvaliteta zadataka,

dobroj organizaciji završnog ispita, i

blagovremenom i potpunom obaveštavanju javnosti, a posebno učenika i nastavnika, o svemu što se tiče završnog ispita.

Nacionalni prosvetni savet je većinom glasova utvrdio predlog programa završnog ispita za kraj osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2013/2014. godinu sa listom odabranih standarda za kombinovani test.

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 9.9.2013.