Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Viši sud u Požarevcu: NEOSNOVANOST MOLBE ZA USLOVNI OTPUST OSUĐENOG KOJI JE IZDRŽAO VIŠE OD DVE TREĆINE IZREČENE KAZNE ZATVORA - Krivični zakonik: čl. 4, 42 i 46
 • Viši sud u Požarevcu: POSTOJANJE VEĆEG BROJA PRAVNOSNAŽNIH PRESUDA PREMA OSUĐENOM BEZ ODMERAVANJA JEDINSTVENE KAZNE ZA DELA U STICAJU - Krivični zakonik: član 62
 • Viši sud u Valjevu: ODGOVORNOST ZA TEŽI OBLIK KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJENA PROIZVODNJA, DRŽANJE, NOŠENJE I PROMET ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA - Krivični zakonik: član 348 stav 4
 • Viši sud u Valjevu: ODSUSTVO KVALIFIKATORNIH OKOLNOSTI U RADNJAMA OKRIVLJENOG POTREBNIH ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA TEŠKO UBISTVO - Krivični zakonik: čl. 113 i 114
 • Viši sud u Valjevu: PRAVNOSNAŽNA ODLUKA PREKRŠAJNOG SUDA POVODOM DOGAĐAJA KOJI JE PREDMET KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 354 tačka 2)
 • Viši sud u Valjevu: RADNJA IZVRŠENJA KVALIFIKOVANOG OBLIKA KRIVIČNOG DELA LAKA TELESNA POVREDA - Krivični zakon Republike Srbije: član 54 stav 2
 • Viši sud u Valjevu: VRŠENJE FAKTIČKE VLASTI NA STVARI ZA DRŽAOCA I PO NJEGOVIM UPUTSTVIMA NA OSNOVU UGOVORA O ZAKUPU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 71 i 75
 • Viši sud u Valjevu: ZAKONSKI USLOV ZA ZAŠTITU DRŽAVINE STEČENE SILOM, POTAJNO ILI ZLOUPOTREBOM POVERENJA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 78 stav 2
 • ODLUKA KOJOM SE KONSTATUJE DA JE ODLUKA O IZBORU DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE DONETA I DA DIREKTOR TREBA DA STUPI NA DUŽNOST
 • ODLUKA O IZBORU DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE
 • ODLUKA O PONOVNOM RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE
 • ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE
Izvor: Paragraf Lex