Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPIO FOND ZBOG ISPLATA DUPLIH PENZIJA ILI PREPLAĆENIH IZNOSA OPRAŠTA POTRAŽIVANJA POJEDINAČNIM KORISNICIMA


Penzijski fond Srbije su sopstvene "sitne" greške u obračunu penzija ili pogrešno vođena evidencija stajale 8.219.480 dinara! Upravni odbor doneo je odluku da "zaboravi" dugove koje je godinama pokušavao da naplati od svojih penzionera.

- Jedan od osnovnih razloga koji je doveo do preplata je taj što Fond ne dobija blagovremeno izvode iz matičnih knjiga umrlih iz matičnih ureda, pa je nastavio da šalje čekove na adrese preminulih penzionera. A drugi je taj što Fond najpre donosi privremeno, a zatim konačno rešenje o korisnicima prava, pa se dešava da se penzioneru isplaćuje više novca nego što mu pripada - objašnjavaju u Direkciji Fonda PIO.

Većina tih predmeta završi na sudu, a Fond na osnovu donetih presuda skida trećinu ili čak polovinu penzije sve dok dug ne namiri. Ipak, u Direkciji objašnjavaju da ima situacija kada to nije moguće. A to je slučaj kada predmeti zastare, kada je penzioner u teškoj materijalnoj situaciji ili je preminuo pre završetka spora.

Ima primera kada kamata premaši iznos glavnog duga i po više desetina puta! Tako je penzionerka iz Zrenjanina ostala dužna Fondu 2.169 dinara jer je predugo podizala porodičnu penziju. A kamata na tu presudu dostigla je 88.773 dinara. Penzionerki iz Subotice je dug bio svega 300 dinara, a kamata 36.393, dok je korisnici iz Vrbasa kamata dostigla rekordnih 1.243.855 dinara na dug od 36.759 dinara.

- Otpis dugova je poslednja mera koju Fond može da primeni - kaže Dragoslav Đukanović, član Upravnog odbora Fonda PIO. - Pre toga su se potrošila sva pravna sredstva i više nije bilo načina da se taj novac vrati Fondu. Svi su dugovi u međuvremenu postali nenaplativi i zato je doneta odluka da se otpišu jer na njih više niko ne može da računa.

Na spisku, u koji su "Novosti" imale uvid, nalazi se 56 prezimena od kojih je Fond digao ruke. Najveći pojedinačni dužnik je penzionerka iz Pančeva (1.114.377 dinara). Ona je celu deceniju (od 1994. do 2004.) istovremeno podizala dve penzije - porodičnu iz Beograda i invalidsku iz Pančeva.

Sličnih je primera bilo i u ostalih 14 filijala - Valjevu, Pirotu, Šapcu, Leskovcu, Kikindi, Senti, Beogradu... Ipak, najveće cehove Fondu PIO su napravili Vojvođani i to filijale u Pančevu (1.475.097), Vrbasu (1.388.694) i Novom Sadu (910.187).

- U toku je izrada programskog rešenja koji će omogućiti da se ubuduće broj grešaka smanji na najmanju moguću meru i istovremeno otkriju uzroci nastalih preplata - kaže Jelica Timotijević iz Fonda PIO.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Večernje novosti", 7.9.2012.