Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• POPUNJAVANJE RUBRIKE 7. CERTIFIKATA EUR.1 I IZJAVE O POREKLU PRILIKOM IZVOZA TESTENINA SA TARIFNIM BROJEM 1902 KOJE SE ŠALJU NA TERITORIJU AP KOSOVA I METOHIJE I U MOLDAVIJU U SKLADU SA SPORAZUMOM CEFTA 2006
• UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI ROBE KOJA SE NAKON PRIVREMENOG UVOZA STAVLJA U SLOBODAN PROMET I NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKA JCI

Izvor: Paragraf Lex