Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EPS DOSTAVIO AGENCIJI ZA ENERGETIKU PREDLOGE NOVIH CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE


Privredno društvo za snabdevanje JP EPS i pet privrednih društava za distribuciju električne energije - PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad, PD Elektrodistribucija Beograd d.o.o. Beograd, PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, PD Jugoistok d.o.o. Niš i PD Centar d.o.o. Kragujevac dostavili su u ponedeljak 8. jula Agenciji za energetiku predloge odluka o novim cenama električne energije za javno snabdevanje i cenama pristupa, odnosno korišćenja sistema za distribuciju električne energije.

Predloženo je da se cene električne energije za domaćinstva povećaju za 10.9%.

Agencija je prethodno, krajem maja i početkom juna dobila od navedenih pet privrednih društava dokumentaciju i podatke o ostvarenim i planiranim troškovima delatnosti distribucije električne energije i javnog snabdevanja. Nakon analize ovih troškova, Agencija je zahtevala da se preispita predloženi nivo i umanje troškovi koji ne mogu biti prihvaćeni kao neophodni i racionalni, kao i da se izvrši pravilno razdvajanje i raspodela troškova po delatnostima.

Zahtevano je i da svih pet distributivnih društava umanje predložene gubitke električne energije u mrežama. Cilj je da se sredstva dobijena racionalizacijom troškova usmere na povećanje sigurnosti i kvaliteta snabdevanja električnom energijom.

Agencija će proveriti da li su dostavljeni podaci u skladu sa navedenim zahtevima i nakon toga se izjasniti o predloženim odlukama.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku Republike Srbije, 9.7.2013.