Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMISIJA VISOKOG SAVETA SUDSTVA PRESLIŠAVA KANDIDATE ZA PREDSEDNIKE TRI APELACIONA SUDA, UPRAVNOG SUDA, VIŠEG PREKRŠAJNOG I PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA


Tročlana Komisija Visokog saveta sudstva obavlja razgovore sa kandidatima za predsednike tri apelaciona suda, Upravnog suda, Višeg prekršajnog i Privrednog apelacionog suda. Komisiju čine sudije Mirjana Ivić, Miroljub Tomić i Branka Bančević, objavljeno je na sajtu VSS.

Nakon razgovora sa kandidatima Komisija bi trebalo da donese odluku koje će kandidate predložiti Narodnoj skupštini za izbor.

  • Za predsednika Privrednog apelacionog suda prijavio se aktuelni vršilac funkcije Miroslav Nikolić, a ista je situacija i u Višem prekršajnom sudu za čijeg je predsednika konkurisao samo Zoran Pašalić, takođe vf predsednika tog suda. 
  • Za predsednika Apelacionog suda u Beogradu konkurisao je aktuelni vf tog suda Duško Milenković, njegova prethodnica Radmila Dragičević Dičić, kao i sudije Maja Tomić Kovačević i Sonja Manojlović.
  • Za predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu konkurisali su vf tog suda Dubravka Damjanović i sudija Milunka Cvetković, dok su za predsednika Apelacionog suda u Nišu konkurisali vf predsednika tog suda Dragan Jocić i sudija Miomir Mitrović.
  • Za predsednika Upravnog suda konkurisala je vf Slađana Bojović i sudije tog suda Stevo Đuranović, Jelena Ivanović i Jadranka Injac.
  • Za predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu nije niko konkurisao.
  • Za predsednika Vrhovnog kasacionog suda (VKS) konkurisao je samo jedan kandidat - aktuelni vršilac funkcije (vf) tog suda sudija Dragomir Milojević, koji je u skladu sa tom dužnošću i predsednik Visokog saveta sudstva (V S S). 

 

 

  • Prema zakonu, predsednika VKS, na predlog VSS, po pribavljenom mišljenju opšte sednice VKS i nadležnog odbora Narodne skupštine, bira Narodna skupština. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda bira se na period od pet godina i ne može ponovo biti biran.

Milojević je za vf predsednika VKS izabran u februaru ove godine na opštoj sednici tog suda, pošto mu je u oktobru 2012. odlukom Ustavnog suda vraćena sudijska funkcija, bez koje je ostao tokom reizbora krajem 2009.

Srbija inače od reizbora 2009. godine nema predsednike sudova već samo vršioce funkcije, pošto stari saziv V S S nije obavio taj zadatak koji je prema zakonu bio dužan da obavi u prva tri meseca 2010. godine. 

Izvor: Tanjug