Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraVEĆINA ZEMALJA EVROPSKE UNIJE PODIGLA JE STAROSNU GRANICU KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE POLNOG INTEGRITETA DECE


Većina zemalja Evropske unije podigla je starosnu granicu krivičnopravne zaštite polnog integriteta dece, a očekuje se da će u budućnosti to učiniti i Srbija i zemlje u regionu koje još nisu članice EU. O tome je bilo reči na nedavnom međunarodnom skupu pravnika na Tari.

– Inicijativa je da se starosna granica za apsolutnu zabranu dobrovoljne obljube podigne sa 14 na 15 ili 16 godina.

 To je tendencija u savremenom evropskom zakonodavstvu i u nekim preporukama i rezolucijama Saveta Evrope – rekla je dr Ivanka Marković, profesorka Pravnog fakulteta u Banjaluci.

Slovenija već ima krivično delo obljube sa osobom mlađim od 15 godina, Hrvatska je izmenila zakon u tom pravcu, a BiH, Makedonija, Crna Gora i Srbija i dalje zabranjuju obljubu sa detetom mlađim od 14 godina i time oslobađaju krivične odgovornosti odrasle koji imaju seksualne odnose sa devojkama ili devojčicama od 15 i 16 godina. Takvo rešenje ima i Austrija, koja smatra da je 14 godina prihvatljiva granica.

– Obrazloženje je da se dizanjem starosne granice za zabranu obljube zapravo zabranjuje mladim ljudima da stupaju u intimne odnose. Međutim, konvencija Saveta Evrope, koju je Srbija ratifikovala, upravo zbog toga ima klauzulu starosne tolerancije, a to znači da su od inkriminisanja izuzeti dobrovoljni polni odnosi između vršnjaka, odnosno ako je razlika manja od tri godine – objašnjava dr Marković.

Ona smatra da zakon ne sme dopustiti mnogo starijim osobama da seksualno iskorišćavaju i maloletne osobe do 18 godina. Navodi slučaj iz prakse banjalučkog suda.

– Profesor od 60 godina obljubio jepetnaestogodišnju učenicu prvog razreda srednje škole. Oslobođen je optužbe da je izvršio krivično delo obljube zloupotrebom položaja i polnog nasilja nad detetom, jer je devojčica starija od 14 godina i imala je odličan uspeh u školi i pre i posle obljube, a pri tom je pristala na odnose sa profesorom i čak rekla na sudu da ga voli. Smatram da je to neprihvatljivo jer u tom uzrastu devojke nisu dovoljno psihički zrele da pravilno procene situaciju – kaže dr Marković.

Ona se zalaže za uvođenje krivičnog dela obljube sa osobom uzrasta od 14 do 16 godina.

– Naravno, kazne ne mogu biti iste kao za prinudnu obljubu, ali mora postojati reakcija društva izražena kroz krivičnu sankciju. Društvo mora reći da je to nešto što je neprihvatljivo i nemoralno i što ide na štetu psihičkog razvoja mlade osobe – kaže profesorka.

Ona navodi još jedan slučaj iz sudske prakse – devojčice od 15 godina imale su odnose sa odraslima koji su im zauzvrat slali dopune od 10 maraka za mobilni telefon. One su dobrovoljno dolazile kod njih, a utvrđeno je da su slabog imovnog stanja.

– Ne možemo tolerisati takav moralni pad društva pravdajući se da je neka devojčica dobrovoljno, bez prinude, imala odnos sa 30 godina starijim muškarcem da bi od njega dobila haljinu, večeru, putovanje ili nešto drugo. Tačno je da se takve devojke nazivaju sponzorušama, ali to mogu biti devojke od 20 i više godina, pa i žene od 50, a ne devojčice od 15 godine – izričita je dr Ivanka Marković.

Ukoliko ne podignu starosnu granicu za apsolutnu zabranu obljube, države mogu uvesti krivična dela koja „pokrivaju” ovakve situacije, kao što su obljuba osobe koja ima nesrazmerne godine života, obljuba izvršena na prevaran način, zloupotrebom neznanja i lakomislenosti. To je preporuka evropskih konvencija.

Izvor: Politika.rs