Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraREALIZOVAN PROJEKAT IZRADE DIGITALNOG ORTOFOTOA U OKVIRU DONACIJE EVROPSKE UNIJE I CARDS PROGRAMA


Projekat "Izrada digitalnog ortofotoa u Republici Srbiji" realizovan je u okviru donatorskog CARDS programa Evropske unije (broj ugovora: 05SER01/07/002). Projekat je započet 2005. godine nabavkom digitalnih fotogrametrijskih stanica i implementacijom nove tehnologije izrade digitalnog ortofotoa (DOF) u Republičkom geodetskom zavodu, a završen je decembra 2010. godine.

Teritorija Republike Srbije pokrivena je po prvi put digitalnim ortofoto podlogama koje se mogu koristiti:

• kod formiranja Osnovnog topografskog modela za područje Srbije;

• kod izrade Ortofoto karte;

• u postupku izrade i održavanja Katastra nepokretnosti;

• kao podloga za vođenje evidencije o vodovima i podzemnim instalacijama u Katastru vodova;

• kao podloga za potrebe izrade raznih prostornih informacionih sistema;

• kao ažurna podloga koja se kombinuje sa drugim podacima za razne pregledne, statističke i druge svrhe;

• kod izrade Osnovne državne karte;

• u postupku komasacionog premera;

• kod evidencije tačaka geodetske osnove;

• kod održavanja grafičkog dela Registra prostornih jedinica;

• kod vođenja evidencije kućnih brojeva, naziva ulica i trgova;

• za potrebe transformacije podataka premera u Stereografskoj i Zoldnerovoj projekciji u državni referentni sistem;

• kod analize kvaliteta podataka postojećeg premera kao i pregleda, prijema i overe geodetskih radova;

• kao podloga za projektovanje na generalnom nivou;

• kod formiranja nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NSDI).

Prednosti DOF-a:

• Tehnologija izrade DOF-a predstavlja jedan od najekonomičnijih i najefikasnijih načina da se dođe do ažurnih podloga (planova, karata);

• Nudi daleko više informacija u odnosu na klasične planove i karte;

• Poseduje sve merne kvalitete kao i bilo koja druga konvencionalna geodetska podloga odgovarajuće razmere;

• Može se kombinovati sa drugim podacima, bilo da su u vektorskom ili rasterskom obliku;

• Kombinovanje DOF-a, DMT-a i drugih izvora prostornih podataka je idealno za kreiranje fotorealističnih 3D objekata i pojava na površi terena;

• Predstavlja jednostavno i praktično rešenje za prevazilaženje nedostataka neažurnih geodetskih podloga i brzu evidenciju prostornih podataka;

• Prema direktivi EU, DOF predstavlja jedan od osnovnih izvora geoprostornih informacija (INSPIRE).

Linkovi

Pregled ortofotoa na nacionalnom geo-portalu www.geosrbija.rs (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 9.7.2012.