Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraODRŽANA EDUKACIJA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI UZ UČEŠĆE SVETSKIH I EVROPSKIH STRUČNJAKA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić razgovarao je sa Lisom Soto, jednom od najpoznatijih američkih i svetskih advokata specijalizovanih za oblast zaštite privatnosti i bezbednosti podataka, i predsednicom Savetodavnog odbora za integritet i zaštitu privatnosti podataka Ministarstva za državnu bezbednost SAD.

Posetu američke ekspertkinje Poverenik realizuje u saradnji i uz pomoć USAID, s ciljem obezbeđenja potrebne kontinuirane i kvalitetne edukacije naših kadrova o mnogim otvorenim pitanjima zaštite podataka. Ocenjujući kao vrlo korisne posetu i angažman Lise Soto, posebno njeno učešće u radu odgovarajućeg seminara za edukaciju kadrova iz onih organa naše države u čijim aktivnostima obrada podataka o ličnosti ima poseban značaj, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Kao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kontinuirano upozoravam da smo kao država u oblasti zaštite podataka o ličnosti suočeni sa veoma ozbiljnim problemima, da se nalazimo praktično na samom početku, sa velikim zaostatkom čak i u odnosu na mnoge zemlje iz okruženja. Moramo to stanje da promenimo.

Moramo da uradimo mnogo toga na normativnom planu, pre svega donošenjem čitavog niza novih zakonskih i podzakonskih rešenja.

Moramo mnogo da uradimo i na stvaranju pretpostavki za nadzor nad ostvarivanjem novih standarda zaštite podataka, dakle, na stvaranju kako normativnih ovlašćenja tako i kadrovskih, logističkih i drugih resursa za delovanje institucije Poverenika i u ovoj oblasti.

Ali, verovatno najviše moramo da uradimo na planu edukacije. Edukacije, kako najširih krugova građana, tako posebno ljudi koji rade u institucijama čija aktivnost pretpostavlja intenzivnu, robusnu ili delikatnu obradu ličnih podataka.

Seminar koji Poverenik organizuje u saradnji sa USAID-om a na kome će pored gđe Lise Soto učestvovati i moja koleginica, slovenačka inforamcijska poverenica Nataša Pirc-Musar, takođe nesporan ekspertski autoritet u evropskim relacijama, namenjen je, pre svega, ljudima iz struktura kao što su MUP, BIA, VBA, Tužilaštvo, Kancelarija Zaštitnika građana itd. Uveren sam da će seminar biti koristan korak na dugom putu koji nam predstoji. Nastojaću da na isti način obezbedim i brojne druge slične. Ali naglašavam da se edukacija ne sme svoditi samo na aktivnosti organizacije Poverenika. Obaveza je svih organa vlasti da kadrove sa kojima rade kontinuirano edukuju i osposobljavaju za primenu novih standarda koje uključujemo u naš pravni poredak."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 9.7.2012.