Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPREMA OCENI EVROPSKE KOMISIJE SRBIJU KARAKTERIŠU POLITIČKA NEIZVESNOST, SLAB PRILIV STRANIH ULAGANJA I SVE VEĆI BUDŽETSKI DEFICIT


Evropska komisija je u ekonomskoj analizi ocenila da su politička neizvesnost, slab priliv stranih ulaganja i sve veći budžetski deficit u Srbiji uticali na snižavanje vrednosti dinara, ali je istakla "znake poboljšanja u privredi". U najnovijem izveštaju Evropske komisije, u koji je imala uvida agencija Beta, ukazuje se da je ključni politički razvoj u Srbiji bilo nastojanje za formiranje nove vlade. Takođe se kaže da je u prvom tromesečju došlo do pada bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Srbiji od 1,3%, uz procenu da će ove godine doći do izvesnog poboljšanja privrednih aktivnosti, te bi BDP trebalo da ipak poraste za 0,3%, a u 2013. da dostigne rast od 1,9%.

Izvršno telo Evropske unije napominje i da jenjavanje ekonomske aktivnosti i ukazuje na "ponovnu slabost u nekim zemljama na Zapadnom Balkanu što može imati privremeno obeležje, budući da je to takođe odraz pogoršanih međunarodnih prilika i stanja u Evropskoj uniji, kao i bitnog upliva loših uslova prošle zime na proizvodnju i izvoz".

Deficit tekućeg platnog bilansa je u Srbiji u prva četiri meseca osetno uvećan, dostigavši milijardu i 400 miliona evra, što je za 47% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. "Polovina tog manjka se duguje porastu spoljnotrgovinskog deficita, budući da je izvoz smanjen za 3,2%, dok je uvoz porastao za 3,6%", navodi se.

Privatne doznake iz inostranstva su bile za 17% manje, a direktne investicije su usahle, napominje se u izveštaju Evropske komisije, uz opasku da je došlo do naglog povećanja izvoza od 12,8% u maju.

"Kao rezultat slabog neto priliva kapitala i intervencija centralne banke da zaustavi srozavanje vrednosti dinara, devizne rezerve su smanjene za milijardu i 600 miliona evra, mada su u maju i dalje bile relativno visoke i iznosile deset milijardi i 200 miliona evra, što je dovoljno za pokrivanje sedam meseci uvoza", navodi se u izveštaju.

Evropska komisija dodaje da je "ukupni spoljni dug Srbija ostao uglavnom stabilan i iznosi oko 24 milijardi evra".

Budžetski deficit je za prva četiri meseca porastao za 2,3% BDP, a taj rast je u istom razdobolju prošle godine bio 1,4%, pa je u prvom tromesečju dostigao 6,9% BDP, s tim što bi do kraja godine trebalo da bude smanjen na 5,3%, a u idućoj godini na 4,8% BDP.

"Međutim", upozorava Komisija u Briselu, "s obzirom na rastuće pritiske za veće izdatke i opštu ekonomsku neizvesnost, raste opasnost da se ne dostigne cilj za budžetski deficit u 2012, osim ako se ne donesu dodatne mere".

"Vladin dug je nastavio da brzo raste u prva četiri meseca 2012, zbog porasta deficita i smanjenja vrednosti dinara, dostigavši blizu 50% BDP krajem aprila, što je znatno iznad zakonskog plafona od 45% BDP". To, dodaje Komisija, "zahteva od vlade da podnese poseban program s ciljem da se taj dug srednjoročno vrati na 45% BDP".

"Inflacija u Srbiji stalno opada od maja prošle godine, uglavnom zbog povoljnih cena hrane, pa je u aprilu ove godine inflacija došla na 2,7%, što je najniža stopa za poslednjih nekoliko godina, mada je u maju ponovo porasla na 3,9%".

Prema izveštaju Evropske komisije, u prvim mesecima ove godine je u Srbiji došlo do daljeg povećanja nezaposlenosti koja je u aprilu dostigla 25,5%, dok je u istom mesecu prošle godine bila 22,2%. Stopa zaposlenosti je o pala za 2%, na 34,3%.

"Broj zaposlenih u Srbiji je u martu smanjen na istorijski najniži nivo od million i sedamsto hiljada lica", upozorada Komisija.

Po sektorima je, dodaje se u analizi, nezaposlenost najviše pala u administrativnim i pomoćnim službama, sektoru nekretnina, poljoprivredi i najmanjim firmama, "dok su državna uprava i druge službe zabeležile relativno vidan rast zaposlenosti".

Uprkos slabom tržištu rada, plate su porasle: u maju je porast bruto-plata iznosio nominalno 14,6%, a realno 10,3% u odnosu na isti mesec prošle godine, a u prvih pet meseci je godišnji rast realne vrednosti plata dostigao 6,5%.

Autor: Dragan Blagojević, dopisnik agencije Beta iz Brisela

Izvor: Vebsajt Euractiv, 9.7.2012.