Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2012. GODINU: - "Sl. glasnik RS", br. 61/2012
• OBRAČUN PLATE ZAPOSLENIMA U USTANOVI OBRAZOVANJA KOJI IZVODE NASTAVU U OKVIRU PROŠIRENE DELATNOSTI - OBRAZOVANJE ODRASLIH

Izvor: Paragraf Lex