Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O REVIZIJI U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Pružanje usluga revizije finansijskih izveštaja u Republici Srbiji regulisano je Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 111/09 i 99/11 - dr. zakon) koji je stupio na snagu 2. juna 2006. godine i podzakonskim aktima donetim za njegovo sprovođenje.

Dosadašnji Zakon o računovodstvu i reviziji bio je u delu revizije delimično usklađen sa novom Osmom direktivom 2006/46-/3EZ Evropskog parlamenta i Saveta, a potreba za daljim usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa evropskim pravnim tekovinama uslovila je izradu posebnog i novog zakona o reviziji.

Osnovni razlozi koji su opredelili predlagača da pristupi izradi novog zakona o reviziji su:

1) Usklađivanje sa zahtevima nove Osme direktive EU;

2) Otklanjanje uočenih nedostataka u primeni postojećeg zakonskog rešenja.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2270-13.pdf (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 7.6.2013.