Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


• Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 47/2013
• Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU - "Sl. glasnik RS", br. 47/2013
• Stručni komentar - PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE: • Jun 2013. godine •

Izvor: Paragraf Lex