Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BUDŽETSKI INSTRUKTOR


• Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR NOVE UREDBE O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE PRENOSA PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA AUTONOMNOJ POKRAJINI, PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE GRADU BEOGRADU, ODNOSNO PRENOSA TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 49/2013: • Propisani su novi obrasci izveštaja o planiranim i isplaćenim zaradama i o kretanju broja zaposlenih javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava - koje autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave jednom mesečno, najkasnije do 10-og u mesecu za prethodni mesec, dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija •
• Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA ZA POČETNU AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA - "Sl. glasnik RS", br. 47/2013
• Stručni komentar - Budžetski instruktor: NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - DRUGI DEO
• Stručni komentar - Budžetski instruktor: SOPSTVENI PRIHODI U 2013. GODINI - KOD USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ODNOSNO LOKALNA VLAST, ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Izvor: Paragraf Lex