Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR DIREKTORU KOME JE RASKINUT RADNI ODNOS ZBOG RAZREŠENJA SA DUŽNOSTI PRE ISTEKA MANDATA - Zakon o radu: čl. 48, 71, 73, 75 i 76
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM U SLUČAJU PONOVNOG IZDAVANJA ODOBRENJA OD STRANE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE - Zakon o radu: čl. 29 i 37
  • Uprava carina: USLOVI ZA PRIMENU PROPISANE POVLASTICE PRILIKOM UVOZA ODREĐENE ROBE ZA SKLAPANJE 50.000 VOZILA MARKE FIAT - Odluka o uslovima i načinu za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina: tač. 2 i 3
Izvor: Paragraf Lex