Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2013)
 • ODLUKA O JAVNOM PREDUZEĆU ZA AERODROMSKE USLUGE "AERODROM NIŠ" ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GORICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 7/2012 - prečišćen tekst i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 2/2012 i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MEDIANA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 2/2012 i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING - SERVIS" - NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 2/2012 i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE "TRŽNICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 2/2012 i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "NAISSUS" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 2/2012 i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 94/2010, 109/2012 i 38/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "NIŠSTAN" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 89/2009 - prečišćen tekst, 101/2012 i 38/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" O USKLAĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA JKP "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" SA ODREDBAMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2012, 40/2012 i 15/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE BOR", BR. 8/2013 OD 15.5, BR. 9/2013 OD 20.5, BR. 10/2013 OD 28.5. I BR. 11/2013 OD 5.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 50/2013 OD 7.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINA SREMA", BR. 15/2013 OD 22.05.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 5.6.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex