Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U APRILU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u aprilu je, za 22 radna dana, realizovano ukupno 17,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 5,3 miliona, ili 30,5%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 12,1 milion, ili 69,5%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 790.283, od čega se 549.500 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 240.784 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 5.613 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 43,1 milijardu dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 255,1 milijardu dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 11.970 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.673 plaćanja, u vrednosti od 31.095.711,61 evro. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 9.5.2013.