Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA RS: POSLANICI NASTAVLJAJU RASPRAVU O PREDLOGU ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA


Poslanici Skupštine RS nastavljaju raspravu o Predlozima zakona o pravima pacijenata i zaštiti lica sa smetnjama u razvoju..

Tokom prethodne debate pažnju poslanika najviše je zaokupila odredba da deca sa 15 godina mogu sama da odlučuju o predloženoj medicinskoj meri, pa je tako poslanik Sanda Rašković Ivić rekla da taj član treba brisati, jer otvara "niz kriminogenih mogućnosti i moralnih dilema".

Ona je rekla da to otvara bojazan da tako devojčica od 15 godina može da uradi abortus bez znanja roditelja i upitala šta će biti sa decom koja uđu u svet droge, a ne žele da roditelji saznaju i kako će se lečiti narkomanija ili neki slučajevi psihijatrijske bolesti ukoliko nisu i roditelji uključeni.

"Ako dete pre nego što napuni 18 godina napravi neki prekršaj krive se roditelji, a sada se deci sa 15 godina daje mogućnost da odlučuju o privatnosti - to je preterivanje i nije logično", rekla je Rašković Ivić.

Ocenjujući da će predloženi zakon u mnogim aspektima biti neprimenjljiv, ona je rekla  da smatra da je trenutno koncipiran izbor lekara nepotpun, jer se pacijentima daje mogućnost da izaberu lekara iz državne, ali ne i privatne prakse, te predlaže da se napravi integracioni sistem koji bi podrazumevao postojanje paketa koji bi obuhvatio državni sistem i privatnu praksu.

Ministarka zdravlja je navela da granica nije opredeljena ovim zakonom, već je određena još 2005. godine porodičnim zakonom, naglašavajući da se ovim zakonskim rešenjima prekid trudnoće ne tretira.

Dubravka Filipovski rekla je da je imala dilemu oko tog člana koji deci od 15 godina, koja su sposobna za rasuđivanje, daje mogućnost na poverljivost podataka koji se nalaze u njihovoj medicinskoj dokumentaciji, ali da tu odredbu razume sa stanovništva prava deteta u porodicama u kojima su odnosi poremećeni i gde je to način da dete zaštiti svoja prava.

Poslanik Dušan Milosavljević, koji je i predsednik skupštinskog Odbora za zdravlje, rekao je da su građani svojim humanitarnim akcijama za Tijanu jasno dali poruku da su prava pacijenta ugrožena i da predloženi zakon polako uvodi red u tu problematiku.

Predloženi zakon o zaštiti prava pacijenata predviđa i da dete koje je napunilo 15 godina i koje je sposobno za rasuđivanje može samostalno dati pristanak na predloženu medicinsku meru.

Ukoliko dete sa 15 godina odbije predloženu medicinsku meru, nadležni zdravstveni radnik dužan je da pristanak zatraži od zakonskog zastupnika deteta, predviđa novi zakon.

Dete koje napuni 15 godina ima pravo na poverljivost podataka koji se nalaze u njegovoj medicinskoj dokumentaciji, a nadležni zdravstveni radnik dužan je da ih saopšti zakonskom zastupniku u slučaju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje deteta, pa čak i ako se dete tome protivi. 

Izvor: Tanjug