Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE/ PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA: • Brisanje zaloge na akcijama u postupku poništaja akcija radi smanjenja osnovnog kapitala izdavaoca
• Stručni komentar - ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA: • Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti u vezi razjašnjenja čl. 5. i 47. Zakona o tržištu kapitala •

Izvor: Paragraf Lex