Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraUSTAVNI SUD RS TVRDI DA NISU TAČNE TVRDNJE SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE DA SE ZAKONOM NEIZABRANIM SUDIJAMA ODUZIMA PRAVO ŽALBE KAO DELOTVORNO PRAVNO SREDSTVO


Tanjug

Ustavni sud tvrdi da nisu tačne tvrdnje Saveta za borbu protiv korupcije da se zakonom neizabranim sudijama oduzima pravo žalbe kao delotvorno pravno sredstvo.

Takođe, nije tačna tvrdnja da je Ustavnom sudu zakonom oduzeta nadležnost da u postupku po žalbi odlučuje o statusnim pravima neizabranih sudija.

Naprotiv, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sudijama neizabranim sudijama nije ni u čemu uskraćeno pravo da žalbom pred Ustavnim sudom pobijaju odluke Visokog saveta sudstva, navodi se u saopštenju.

Ustavni sud ističe da su pred njim u toku postupci po već izjavljenim žalbama neizabranih sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca protiv odluka stalnog sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

Postupajući po izjavljenim žalbama, Ustavni sud je ustanovio prioritetno rešavanje tih predmeta i od 14. marta do 9. maja 2012. godine održao rasprave u 44 predmeta.

U tim predmetima će u najskorije vreme biti donete odluke o kojima će javnost biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju.

Savet za borbu protiv korupcije je u izveštaju koji je juče dostavljen medijima, a krajem aprila Vladi Srbije, sugerisao pored ostalog preispitivanje rada Ustavnog suda, navodeći da je taj sud prihvatio da o odlučivanju po žalbama sudija koje su podnete kao redovan pravni lek odlučuje Visoki savet sudstva kao o prigovorima, što je, kako se navodi u izveštaju, pravni lek manje snage i značaja.

Žalba Ustavnom sudu kao pravni lek regulisana je Ustavom i to ustavno pravo ne može se uskratiti sudijama, odnosno ne može im se uskratiti pravo sudskog preispitivanja odluka koje je doneo Visoki savet sudstva, navodi se, pored ostalog, u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije.