Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Privredni apelacioni sud: ODREĐIVANJE PRIVREMENIH MERA BEZ SASLUŠANJA PROTIVNE STRANE PREMA IZMENAMA ZAKONA O ŽIGOVIMA - Zakon o žigovima: član 75
  • Privredni apelacioni sud: POZIVANJE SVEDOKA NA ROČIŠTE I PRIMENA KAZNENIH MERA U SLUČAJU NEOPRAVDANOG IZOSTANKA - Zakon o parničnom postupku: čl. 253, 257 i 258
  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - Pitanje br. 12 - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 177
  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - Pitanje br. 13 - Zakon o privrednim prestupima: član 71
  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - Pitanje br. 14 - Zakon o privrednim prestupima: član 107
  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - Pitanje br. 15 - Zakon o privrednim prestupima: član 107
  • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - Pitanje br. 16 - Zakon o privrednim prestupima: član 107
  • Privredni apelacioni sud: SVRHA PRIJAVE POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU - Zakon o stečaju: čl. 2, 3 i 111
  • Privredni apelacioni sud: USLOVI ZA POKRETANJE POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE SUDSKE TAKSE - Zakon o sudskim taksama: član 42
Izvor: Paragraf Lex