Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA: OBUSTAVLJANJE POSTUPKA NADZORA CILJNIH DRUšTAVA U VEZI SA OBAVEZOM OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE PO OSNOVU PONIšTENJA SOPSTVENIH AKCIJA


Komisija za hartije od vrednosti obustavlja sve postupke nadzora ciljnih društava u vezi sa obavezom objavljivanja ponude za preuzimanje po osnovu poništenja sopstvenih akcija.

Komisija je donela mišljenje, 14. marta 2013. godine, u kome je stala na stanovište da je ponuda za preuzimanje prema odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011) obavezna samo u slučaju posrednog ili neposrednog sticanja akcija sa pravom glasa. U svom mišljenju Komisija ističe da Zakon ne predviđa povećanje učešća u glasačkim pravima usled poništaja sopstvenih akcija kao situaciju iz koje proizilazi obaveznost objavljivanja javne ponude za preuzimanje. 

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 9.4.2013.