Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka i 93/12), u članu 1. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

"1) izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kontrole menjačkih poslova, kao i kontrole deviznog poslovanja;".

Preuzmite dokument:

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji http://www.mfp.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/2013/NACRT%20ZPPPA.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 9.4.2013.