Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - PITANJA U VEZI SA OBAVEZOM OTVARANJA PODRAČUNA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U UPRAVI ZA TREZOR - VAŽNE INFORMACIJE OBJAVLJENE NA SAJTU GRAĐANSKE INICIJATIVE OD 8. APRILA 2013. GODINE
• Pitanje i odgovor - OVLAŠĆENJA DIREKTORA ŠKOLE PRILIKOM IZBORA KANDIDATA KOJI SE ŠALJU NA PROVERU PSIHOFIZIČKIH SPOSOBNOSTI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Izvor: Paragraf Lex