Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: DOBRA LEKARSKA PRAKSA KAO MEDICINSKI STANDARD ZA ODREĐENJE POJMA LEKARSKE GREŠKE - Zakon o zdravstvenoj zaštiti: član 5 stav 2 i član 40
  • Apelacioni sud u Beogradu: MATERIJALNA PRETPOSTAVKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 159 stav 2 tačka 3)
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEPOŠTOVANJE PRAVA PACIJENTA NA INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA O ZDRAVSTVENOM STANJU - Zakon o zdravstvenoj zaštiti: čl. 27 i 28
  • Apelacioni sud u Beogradu: NEUSPEH MEDICINSKE INTERVENCIJE I PORED POSTUPANJA LEKARA S PAŽNJOM DOBROG STRUČNJAKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 18 stav 2
  • Apelacioni sud u Beogradu: ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE ZAPOSLENOG NA SPORTSKIM IGRAMA - Zakon o radu: čl. 80 i 195
  • Apelacioni sud u Beogradu: PERIOD PRIPREMA ZAPOSLENOG ZA OBAVLJANJE POSLA KAO SASTAVNI DEO VREMENA PROVEDENOG NA RADU - Zakon o radu: član 106
  • Apelacioni sud u Beogradu: SVRHA PROPISIVANJA ZAKONSKE OBAVEZE UREDNOG VOĐENJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE - Zakon o zdravstvenoj zaštiti: član 36 stav 3
  • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE STVARNE NADLEŽNOSTI OSNOVNOG SUDA ZA PRINUDNO IZVRŠENJE ZAKLJUČKA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA - Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja: član 28
  • Vrhovni kasacioni sud: ODLUKA SUDA KOJOM SE ODREĐUJE VISINA TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA KAO IZVRŠNA ISPRAVA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 13, 15 i 17
  • Vrhovni kasacioni sud: ZADRŽAVANJE NADLEŽNOSTI SUDA U POSTUPCIMA IZVRŠENJA NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE RADI NAMIRENJA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH USLUGA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 3 i 70, član 251 i čl. 317 i 325
Izvor: Paragraf Lex