Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: PRAVO NA NAKNADU PRIHODA PO OSNOVU ROđENJA I NEGE DETETA MOćI ćE DA OSTVARE żENE KOJE SU VLASNICE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, KOJE SAMOSTALNO OBAVLJAJU DELATNOST, KAO I żENE KOJE OBAVLJAJU ILI SU U PERIODU OD 18 MESECI PRE ROđENJA DETETA, PO OSNOVU UGOVORA OBAVLJALE PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE


Novim zakonskim rešenjima biće proširene kategorije žena koje će imati pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nacrt zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji će biti usvojen odmah nakon izbora, po prvi put ženama koje rade privremene i povremene poslove i ženama vlasnicama poljoprivrednih gazdinstava daje pravo da od države dobiju nadoknadu za vreme provedeno na porodiljskom odsustvu.

Nacrtom zakona je predviđeno da žene koje obavljaju samostalnu delatnost ne moraju da prestanu da rade kako bi dobijale nadoknadu.

Do sada se osnovica računala na osnovu osnovne zarade, a sada na sve elemente zarade - prekovremeni rad, regres, topli obrok i to u periodu od 18 meseci pre otvaranja porodiljskog bolovanja.

Predviđeno je i da će od 1. jula 2016. godine porodilje nadoknadu dobijati direktno, a ne preko poslodavca.

Izvor: Vebsajt N1 info, 08.03.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija