Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Upravni sud: INTERVENCIJA ORGANA UPRAVE PO VANREDNIM PRAVNIM LEKOVIMA U ODNOSU NA KONAČNA I PRAVNOSNAŽNA REŠENJA - Zakon o opštem upravnom postupku: čl. 255 i 257
  • Upravni sud: NEBLAGOVREMENOST ŽALBE IZJAVLJENE MINISTRU NADLEŽNOM ZA POSLOVE PRIVREDE USLED PREDAJE ORGANIZACIONOJ JEDINICI AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE - Zakon o registraciji privrednih subjekata: član 27 stav 1
  • Upravni sud: NEPRAVILNA OCENA IZOSTANKA BRANIOCA SA RASPRAVE ODRŽANE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU KOJI SE VODI PROTIV OSUĐENOG LICA - Pravilnik o disciplinskim prestupima, merama i postupku prema osuđenim licima: član 57
  • Upravni sud: ODLUČIVANJE ORGANA UPRAVE PO ZAHTEVIMA STRANAKA PRIMENOM PROPISA KOJI SU NA SNAZI U VREME PODNOŠENJA ZAHTEVA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 5
  • Upravni sud: OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM PRAVNO I FAKTIČKI NEIZVRŠIVOG REŠENJA O DEEKSPROPRIJACIJI - Zakon o opštem upravnom postupku: član 257 tačka 3)
  • Upravni sud: PONIŠTAJ PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA NADLEŽNOG ORGANA O IZUZIMANJU NEPOKRETNOSTI IZ POSEDA - Zakon o planiranju i izgradnji: član 86 stav 7
  • Upravni sud: POTPISI I OVERE PRED SUDOM ISPRAVKI U IZJAVAMA BIRAČA KOJIMA SE PODRŽAVA IZBORNA LISTA - Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa: član 1 st. 1 i 4
  • Upravni sud: PRAVNA PRIRODA REŠENJA KOJIM JE ODBIJEN PRIGOVOR KANDIDATA IZJAVLJEN NA PRAVILNOST OCENE USPEHA NA PRAVOSUDNOM ISPITU - Zakon o pravosudnom ispitu: čl. 24 i 25
  • Upravni sud: PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOJE JE OSIGURANO PO OSNOVU POLJOPRIVREDNE DELATNOSTI - Zakon o zdravstvenom osiguranju: član 123 tačka 4) podtačka (2)
  • Upravni sud: ZAKONITOST REŠENJA O PROGLAŠENJU IZBORNE LISTE KOJU JE PODRŽAO DOVOLJAN BROJ BIRAČA ČIJE SU IZJAVE OVERENE NA PROPISAN NAČIN - Zakon o izboru narodnih poslanika: član 43 stav 1
Izvor: Paragraf Lex