Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Beogradu: TEHNIČKE MOGUĆNOSTI NADZORA I SNIMANJA TELEFONSKIH RAZGOVORA NAD LICIMA SA TELEFONSKIM BROJEM STRANOG OPERATERA - Zakonik o krivičnom postupku: član 168
  • Apelacioni sud u Beogradu: UDRUŽIVANJE RADI VRŠENJA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA - Krivični zakonik: čl. 246 i 346
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 10 - Zakon o parničnom postupku: čl. 228, 230 i 231
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 11 - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 117, 127 i 183
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 12 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 42 i 88
  • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 9 - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 127
  • Vrhovni kasacioni sud: OVLAŠĆENJE BRANIOCA OKRIVLJENOG ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 482 i 483
  • Vrhovni kasacioni sud: POČETAK ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 224 i 262
Izvor: Paragraf Lex