Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI OCENJUJE DA JE POTREBNO BEZ ODLAGANJA PRISTUPITI IZMENAMA I DOPUNAMA ILI USVAJANJU NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je u periodu april-decembar 2012. godine realizovao, u saradnji sa ekspertima EU, Informacijskim poverenikom Republike Slovenije i njegovim saradnicima, projekat "Unapređenje zaštite podataka o ličnosti u Srbiji" tzv. Laki Tvining (Twinning Light), koji je finansirala Evropska unija.

Jedan od važnih rezultata projekta je analiza usklađenosti Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) sa relevantnim zakonodavstvom i standardima EU. Poverenik je Vladi Srbije i Ministarstvu pravde i državne uprave dostavio Informaciju koja sadrži sugestije izmena i dopuna Zakona o zaštiti podataka o ličnosti potrebnih radi njegovog usaglašavanja sa standardima EU. Poverenik je apelovao da se bez odlaganja pristupi radu na izmenama i dopunama ZZPL kao i donošenju podzakonskih akata iz nadležnosti Vlade sa kojima se neshvatljivo dugo kasni.

S tim u vezi Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Značaj, a posebno obim izmena i dopuna ZZPL koje se sugerišu upućuje na zaključak da najverovatnije treba pristupiti izradi potpuno novog teksta zakona. Naime, ocena je eksperata EU da u Zakonu koji sadrži 63 člana potrebno je izmeniti ili dopuniti nekih 50-tak članova.

Uz to, osim usaglašavanja postojećih odredbi sa standardima iz Konvencije 108. SE i Direktive 95/46 EZ nužno je, da bi se bar na elementarnom nivou uredile neke delikatne, a potpuno i rizično neuređene oblasti obrade podataka o ličnosti, kao što su video nadzor, biometrijske mere, direktni marketing, u tekst zakona uneti i potpuno nove odeljke, dakle niz novih odredbi.

Naravno, mnogo bitnije od formalnog usaglašavanja zakonskih odredbi sa relevantnim dokumentima EU je obaveza države da obezbedi ostvarivanje i zaštitu Ustavom Srbije zajamčenih prava građana. Zato sam i apelovao na to da se ovom poslu pristupi što pre, bez odlaganja.

Dosadašnji ignorantski odnos prema problemima u ovoj oblasti mora da se promeni. Neshvatljivo je da više desetina meseci čak i nekoliko godina Vlada docni sa donošenjem neophodnih podzakonskih akata. Nesporno je da je za najveći deo te docnje odgovorna prethodna Vlada, ali to za aktuelnu Vladu ne bi smelo biti nikakvo opravdanje već naprotiv, stimulans da docnju otkloni, a njene, izvesno štetne, posledice što je moguće više smanji. Informacija koju sam dostavio Vladi i nadležnom ministarstvu ima za cilj da podstakne i pomogne napore u tom pravcu."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 9.1.2013.