Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG UREDBE ZA BESPLATNU STRUJU POSLAT NA USAGLAŠAVANJE I OČEKUJE SE DA ĆE JE VLADA RS USVOJITI U JANUARU


Predlog uredbe je poslat ostalim ministarstvima na usaglašavanje i očekuje se da će Vlada Srbije u januaru usvojiti taj dokument, odmah po dobijanju saglasnosti svih nadležnih ministarstava, precizirali su u Ministarstvu energetike.

Uredba će stupiti na snagu osam dana posle objavljivanja u Službenom glasniku.

Predlogom te Uredbe, koju je objavilo resorno ministarsvo, besplatnu kvotu struje i gasa može da dobije domaćinstvo koje stekne status energetski zaštićenog kupca, a mora da zadovolji samo jedan od predvidjenih kriterijuma. 

Uslovi su da je član tog domaćinstva korisnik socijalne pomoći, dodatka za negu i pomoć drugog lica, da bude penzioner sa najnižim primanjima ili da ukupni mesečni prihod po broju članova porodice ne prelazi utvrdjeni iznos, neophodan za ostvarivanje prava na dečiji dodatak.

Ove povlastice važiće i za podstanare, ali će pošto računi ne stižu na njihovo ime, već na ime vlasnika stana, biti neophodno da dostave podatke o zakupu stana ili neki drugi dokument, kojim će dokazati da je vlasnik brojila za struju ili mernog mesta za gas neka druga osoba.

Zahtevi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca će se predavati u ustanovama socijalne zaštite, u mestu boravka, a nadoknada za struju i gas za ugrožene potrošače biće obezbedjena iz budžeta Srbije, iz razdela iz koga se obezbedjuju i druge naknade korisnicima svih vrsta socijalne pomoći.

U Srbiji, prema procenama Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, ima izmedju 400.000 i 500.000 energetski ugroženih domaćinstava, koje država treba da zaštiti pre uspostavljanja tržišne cene struje, rekla je ranije za Tanjug državna sekretarka Brankica Janković.

Ona je najavila da se radi na tome da bi gradjani koji su energetski ugroženi imali koristi od toga i pre kraja ove zime.

Izvor: Tanjug