Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IAKO JE ZAKONSKI ROK DA SE IZABERU PREDSEDNICI SVIH SUDOVA U SRBIJI BIO 31. MART 2010. GODINE, PRAVOSUĐE JE I 2013. GODINU DOČEKALO BEZ PREDSEDNIKA SUDOVA


Gotovo tri godine na čelu sudova su vršioci funkcije predsednika, osim Vrhovnog kasacionog suda.

U Visokom savetu sudstva juče niko nije mogao da kaže kada će konkurs za predsednike sudova biti raspisan. Po svemu sudeći, konkurs će morati da sačeka i novu mrežu sudova, povratak sudija koje nisu bile reizabrane, ali i eventualnu smenu Nate Mesarović, pošto je Ustavni sud ocenio da je član 102, stav 5 Zakona o sudijama, prema kojem je Mesarovićeva izabrana za predsednicu Vrhovnog kasacionog suda, neustavan.

Ni predstavnici Visokog saveta sudstva sa kojima je Danas kontaktirao, juče nisu mogli da odgovore na pitanje kada će biti raspisan konkurs za izbor predsednika sudova. Ipak, na jednoj od sednica Visokog saveta sudstva, koja je održana u septembru prošle godine, raspravljano je o izboru predsednika sudova, ali bez konkretnih odluka. Ministar pravde Nikola Selaković je na toj sednici predložio da se izbor predsednika sudova odloži dok radna grupa Ministarstva pravde ne završi izmene Zakona o sedištima sudova.

Naime, ministar pravde je u više navrata izjavljivao da će sudska mreža biti značajno izmenjena i da će mnoge sudske jedinice ponovo biti sudovi. Sudovi će biti vraćeni gradovima sa velikim brojem stanovnika koji su znatno udaljeni od najbližeg suda, kao što je Aranđelovac, Ivanjica, Aleksinac, ali i Bačka Palanka.

Kako za Danas kažu u Ministarstvu pravde, ovo ministarstvo neće uticati na Visoki savet sudstva u vezi sa raspisivanjem konkursa za predsednike sudova.

Danilo Nikolić, državni sekretar Ministarstva pravde, kaže za Danas da bi bilo kakvo mešanje ministarstva moglo da utiče na nezavisnost VSS-a.

- Kao što su odlučili da se konkurs koji je prvobitno bio raspisan stopira dok se sve sudije koje nisu bile reizabrane vrate na posao, kako bi mogli i oni da konkurišu za ove pozicije, isto tako će doneti odluku za raspisivanje novog konkursa, ukazuje Nikolić.

Sa druge strane, Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, kaže za naš list da ne vidi razlog za toliko čekanje.

- Ukoliko čekaju novu mrežu sudova da raspišu izbore za predsednike sudova u osnovnim sudovima, ne vidim razlog zašto bi se na to čekalo u višim i privrednim sudovima, jer u tim slučajevima nisu predviđene izmene, naglašava Boljevićeva.

Četvorogodišnji mandat

  • Predsednike sudova bira Skupština Srbije, na predlog Visokog saveta sudstva, a uslovi za izbor predsednika sudova regulisani su Zakonom o sudijama.
  • Prema tom zakonu, za predsednika suda, između sudija istog ili višeg stepena, može biti izabran sudija koji ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu, a u skladu sa kriterijumima koje donosi VSS.
  • Visoki savet sudstva predlaže jednog kandidata za predsednika svakog suda, a pre utvrđivanja predloga pribavlja mišljenja o prijavljenim kandidatima od svih sudija suda.
  • Predsednik se bira na mandat od četiri godine i može biti ponovo izabran.
Izvor: B92, Danas, M. D. Milikić