Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 108 OD 6.12.2013/ODABRANI DOKUMENTI


 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ZAKON O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TDR D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • NAREDBA O SPROVOĐENJU POSEBNIH FITOSANITARNIH PREGLEDA RADI OTKRIVANJA ŠTETNOG ORGANIZMA VIROIDA VRETENAVOSTI KRTOLA KROMPIRA – POTATO SPINDLE TUBER VIROID, KAO I O MERAMA KOJE SE PREDUZIMAJU U SLUČAJU POJAVE TOG ŠTETNOG ORGANIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREGOVORE U POSTUPKU POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNE BANKE BEOGRAD A.D. BEOGRAD OD STRANE KVALIFIKOVANOG INVESTITORA, ODNOSNO POSTUPKU PRODAJE AKCIJA PRIVREDNE BANKE BEOGRAD A.D. BEOGRAD U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE "ANKICA" U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE "BENKARA" U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE "DANICA – DOM VUJIĆA" U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE "KATARINA" U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2419/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGRADNJI STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU GORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STRUČNIM ISPITIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA GLJIVE GIBBERELLA CIRCINATA NIRENBERG & O’DONNELL, NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNIH ORGANIZAMA, USLOVIMA ZA OKONČANJE NALOŽENIH MERA, KAO I NAČINU OBAVEŠTAVANJA O PREDUZETIM MERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", BABUŠNICA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I KOMUNALNI RAZVOJ OPŠTINE BABUŠNICA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU PRIVOĐENJA NAMENI BLOKA "77" (JAVNO ZEMLJIŠTE I SAOBRAĆAJNICA) U BAČKOJ PALANCI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI RADI IZGRADNJE ULICE PLANIRANA I U BANJI KOVILJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE OSNOVNE ŠKOLE I DEČIJE USTANOVE SA PRISTUPNIM SAOBRAĆAJNICAMA I ZELENILOM U NASELJU SOMBORSKA – ISTOK U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)
Izvor: Paragraf Lex