Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO OSNOVU NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENOM KOJI OBAVLJA RAD KOD KUĆE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 14
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: NEMOGUĆNOST NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENOM ZA SLUŽBENI PUT KADA SE RADI O POSLOVIMA KOJI SE PO OPISU OBAVLJAJU PREVOZOM U INOSTRANSTVU - Zakon o radu: član 118
Izvor: Paragraf Lex