Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 8.11.2012. GODINE: ZAKLJUčAK KOJIM SE UTVRđIVANJE ZARADA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NE ODNOSI NA ZAPOSLENE SA NAJNIżIM PRIMANJIMA


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Zaključak kojim se utvrđivanje zarada zaposlenih u javnom sektoru ne odnosi na zaposlene sa najnižim primanjima.

Vlada je ocenila da je u uslovima ekonomske krize položaj zaposlenih u javnim preduzećima, akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinice lokalne samouprave nepovoljan, i da bi ograničavanje zarada na način predviđen članovima 3 i 4 Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012 - prim. red.) doveo veliki broj radnika u još nepovoljniji položaj.

Na sednici su usvojeni i Predlog zakona o zateznoj kamati, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Srbije i Kanade o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu.

Usvojeni su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Srbije i Vlade Grčke.

Vlada je na današnjoj sednici osnovala Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima, kojim će rukovoditi ministar Milutin Mrkonjić.

Zadatak ovog tela, koje čine članovi Vlade Srbije, jeste koordinacija i upravljanje procesom unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.11.2012.