Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

BESPLATNA PREDAVANJA PODRŽANA OD STRANE LEKARSKE KOMORE SRBIJE:DANA 1.12.2012. GODINE U KULTURNOM CENTRU RUMA, SA POčETKOM U 11 čASOVA ODRżAćE SE KURS "LEKARSKA ODGOVORNOST - ETIčKI, KRIVIčNI I GRAđANSKO PRAVNI ASPEKTI"


Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

11:00-13:15

Lekarske greške lekara vezane za različite oblasti medicine

Predavanja

Dr. sci.med. Tatjana Radosavljević, prim

13:15-14:15

Osiguranje od profesionalne odgovornosti lekara

Predavanja

Dr. sci.med. Tatjana Radosavljević, prim

14:15-14:30

Pauza

   

14:30-15:45

Neželjeni ishodi lečenja

Predavanja

Doc. dr Đorđe Alemijević

15:45-16:45

Nesavesno pružanje lekarske pomoći (čl. 251 KZ) i Teška dela protiv zdralja ljudi (čl. 259KZ)

Predavanja

Dejan Babić, advokat Lekarske komore Srbije

16:45-17:15

Diskusija

 

Svi predavači

17:15-17:30

Evaluacija kursa

Anketa

 

Zainteresovani mogu da se prijave na telefon 381 11 3626185-kontakt osoba Tatjana Nenadović, a vezano za organizaciju prevoza iz Novog Sada, najkasnije do utorka 27.11.2012. godine, na sledeće mobilne telefone:

063502163 i 0631012499

Izvor: Vebsajt Lekarske komore Srbije, 8.11.2012.