Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA: ZA VELIKA PREDUZEĆA GODINU DANA ZA MIROVANJE PORESKOG DUGA, A ZA MALE I SREDNJE PREDUZETNIKE DVE GODINE


Privrednici od iduće godine mogu da računaju na otpis dela zaostalih poreskih dugovanja, pišu Novosti.

Da bi razmišljali o ovoj povlastici, moraju na vreme platiti svoje obaveze za novembar i decembar.

Privrednici koji državi duguju za neplaćeni porez, dobiće još jednu šansu da se izvuku iz dužničkog ropstva. Naime, nacrt Zakona o otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, koji je ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić najavio, sada je na javnoj raspravi.

  • Velika preduzeća “dobiće” godinu dana za mirovanje poreskog duga, dok će za male i srednje preduzetnike ovaj rok biti dve godine.
  • Uslov da dobiju ovakvu povlasticu imaće oni obveznici koji redovno izmiruju svoje tekuće obaveze.
    Ovim zakonom se uređuju otpis kamate i mirovanje neplaćenih javnih prihoda koji su dospeli za naplatu najkasnije do kraja oktobra ove godine.

DA BI UOPŠTE RAZMIŠLJALI O OVOJ POVLASTICI, PRIVREDNICI MORAJU NA VREME PLATITI SVOJE OBAVEZE ZA NOVEMBAR I DECEMBAR I JANUAR

  • Privrednici imaju dve opcije. Ukoliko imaju sredstva da odmah namire osnovni dug, celokupna kamata im se automatski otpisuje.
  • Dužnici koji nemaju tu mogućnost, dug će namirivati mesečnim ratama, po isteku mirovanja, koje za velike privrednike traje jednu, a za male i srednje dve godine.

Za vreme mirovanja, dug se uvećava jedino indeksom inflacije. Kada Zakon stupi na snagu, svi postupci prinudne naplate se prekidaju.

Zakonom je predviđeno i da se dužnicima koji u toku mirovanja duga prestanu redovno da izmiruju svoje tekuće obaveze vraća kamata. I privrednik koji propusti da platu svoju ratu, može da očekuje automatsku blokadu svog računa zbog prinudne naplate.

Preduzetnici, prema podacima Poreske uprave, duguju za glavnicu 53,46, a na ime kamate skoro 87 milijardi dinara.

Ukupan broj preduzetnika koji su u teškoj finansijskoj situaciji zbog neizmirenih poreskih obaveza je nešto više od 100.000, a blokiranih duže od 180 dana je oko 89.000.

Najvećih 500 dužnika među firmama, za porez duguju 360 milijardi dinara.

Izvor: B92, Novosti