Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Kragujevcu: OBAVEZA SUDA DA PRESUDOM U SPORU O OČINSTVU ODLUČI I O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA - Porodični zakon: član 260
  • Apelacioni sud u Nišu: NEPOSTOJANJE KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI U SLUČAJU PROPUŠTANJA ČINJENJA - Krivični zakonik: član 194
  • Apelacioni sud u Nišu: NEPOSTOJANJE NAROČITO OLAKAŠAVAJUĆE OKOLNOSTI KOD KRIVIČNOG DELA FALSIFIKOVANJE NOVCA - Krivični zakonik: čl. 56 i 224
  • Apelacioni sud u Nišu: TEŠKO UBISTVO PRI IZVRŠENJU RAZBOJNIČKE KRAĐE KAO UBISTVO IZ KORISTOLJUBLJA - Krivični zakonik: član 114 stav 1 tačka 4)
  • Apelacioni sud u Nišu: USLOVI ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DELOM - Krivični zakonik: član 92
Izvor: Paragraf Lex