Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANA TEMATSKA OTVORENA VRATA "ZAŠTO SUĐENJA DUGO TRAJU?" U SOMBORU


U prostorijama Osnovnog suda u Somboru 7.10.2019. godine održana su još jedna u nizu Tematska otvorena vrata na temu Zašto suđenja dugo traju. Ovakve vrste otvorenih vrata se organizuju u sklopu projekta "Otvorena vrata pravosuđa", koji je podržan od strane USAID-a, i koji za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čini dvanaest organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja pravosuđa: Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Centar za evropske politike (CEP), Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS mreža), Društvo sudija Srbije, Transparentnost Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Partneri za demokratske promene (Partneri Srbija), Beogradski centar za ljudska prava, Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), Narodni parlament Leskovac i Forum sudija Srbije. Partner u Vranju je Centar za javno zagovaranje demokratije (CEDEM).

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Somboru, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani imaju priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Na ovim tematskim otvorenim vratima su sudije i tužioci razgovarali sa građanima o radu suda kao i o problemima koji su doveli do toga da suđenja dugo traju. Učesnici na skupu bili su Aleksandra Medurić Kalčan, Predsednica Osnovnog suda u Somboru, koja je u okviru teme Odgovor Osnovnog suda u Somboru na glavni izazov srpskog pravosuđa kao jedan od najvećih razloga zašto suđenja dugo traju je problem dostavljanja akata strankama, gde se zbog neurednog dostavljanja postupak u suštini blokira i stoji. Govornici su bili i Igor Novković, sudija građanskog odeljenja Osnovnog suda u Somboru koji je govorio na temu aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka, kao i Vesna Martinović, sutkinja Osnovnog suda u Somboru i članica Upravnog odbora Društva sudija Srbije, koja je upoznala građane o načinima kako strukovna udruženja mogu da im pomognu. Moderatorka je bila Marija Branković Shrestha iz Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Nakon izlaganja govornika usledila je živa diskusija, budući da je dužina trajanja postupka i dalje jedan od najvećih problema pravosuđa u Srbiji.

Izvor: Redakcija, 08.10.2019.