Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE - "Sl. glasnik RS", br. 87/2013

PODNOŠENJE PONUDE SA VARIJANTAMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Izvor: Paragraf Lex