Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora



MALI AKCIONARI ENERGOPROJEKTA UPOZORILI DA IM JE USKRAĆENO PRAVO ODLUČIVANJA, KAO I MOGUĆNOST DA SPREČE DA SE KOMPANIJA PRODA ZA SVEGA 12 MILIONA EVRA


Država preko Nadzornog i Upravnog odbora u Skupštini akcionara priprema prodaju Energoprojekta tako što će za oko 12 miliona evra otkupiti akcije malih i velikih akcionara, koji imaju više od dve trećina hartija od vrednosti u toj kompaniji, uskraćujući im njihova prava da to spreče, rekao je predstavnik penzionera Energoprojekta Aleksandar Vasojević.

On je podsetio da država ima 33,57 odsto akcija Energoprojekta, a oko 8.400 malih i velikih akcionara 66,43 odsto vlasništva.

SUŠTINA PROBLEMA U ENERGOPROJEKTU JE TO ŠTO JE, NA OSNOVU IZMENJENOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, MALIM AKCIONARIMA USKRAĆANO PRAVO ODLUČIVANJA NA SKUPŠTINI AKCIONARA.


Vasojević je objasio da, prema izmenjenom Zakonu o privrednim društvima, sednici Skupštine može da prisustvuje samo akcionar koji ima najmanje jedan promil svih akcija, uz punomoćje koje košta 450 dinara, odnosno 5. 400 dinara za 12 njih da bi ispunili neophodni uslov od jedan promil deonica.
Na sednici Skupštine je potrebno da ima pet odsto svih malih akcionara, da bi ravnopravo učestvovali u odlučivanju, dodao je on. Pozivi za sednicu Skupština akcionara Energoprojektas šalju se internetom, a iz te kompanije je poteklo više od 2.000 penzionera-akcionara po celoj Srbiji. Mnogi od njih nemaju to sredstvo komunikacije i ostaju neobavešteni, objasnio je Vasojević.


Na sve te načine, država je sebi omogućila da samo ona može da predlaže članove Nadzornog odbora, kazao je on.


Država je već pripremala prodaju Energoprojekta kanadskoj kompaniji Lavalin, koja je u međuvremenu odustala, jer nije htela da otkupi samo manjinski paket države, već i malih akcionara da bi mogla da kontrološe poslovanje, podsetio je on.

Predstavnik malih akcionara Zoran Simić je rekao da je sa dnevnog reda predstojeće Skupštine, koja treba da se održi 11. oktobra, izbrisana tačka dnevnog reda o izglasavanju poverenja sadašnjem menadžmentu.


Simić je izrazio sumnju u podatak da je ovlašćeni revizor za dve nedelje uspeo da očituje poslovanje čitave kompanije i sačini izveštaj, napominjući da je malim akcionarima je onemogućen uvid u poslovanje kompanije.


Pošto je naredna Skupština u četvrtak, 11. oktobra, Simić je najavio da predstavnici malih akcionara Energoprojekta imaju sastanak kod premijera,  gde će zatražiti zaštitu svojih prava.

Izvor: Tanjug