Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA
• OBAVEZA EVIDENTIRANJA ROBE PRIMLJENJE PO UGOVORU O ZAJEDNIČKOJ PRODAJI U OBRAZAC KEPU
• PRAVO NA POVRAĆAJ PLAĆENIH POREZA I NAKNADA NAKON ODUSTAJANJA OD GRAĐENJA/ADAPTACIJE

Izvor: Paragraf Lex