Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 96/2012
• ZAPOŠLJAVANJE NASTAVNIKA KOJI JE STUDIJE UPISAO POSLE 10.9.2005. GODINE A IMA DIPLOMU SA STRUČNIM NAZIVOM PO RANIJE VAŽEĆEM ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Izvor: Paragraf Lex