Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN OKRUGLI STO "EFEKTIVNA ZAŠTITA POTROŠAČA - U SUSRET NOVOM ZAKONU"


Srbiji treba sistem zaštite potrošača primenjiv u praksi i usaglašen sa standardima EU. Novi zakon o zaštiti potrošača treba da bude bolji, jasniji i pravičniji za sve učesnike na tržištu, istaknuto je na okruglom stolu "Efektivna zaštita potrošača - u susret novom zakonu" koji je održan u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Sekretar Udruženja PKS za trgovinu Gordana Hašimbegović izrazila je očekivanje da će novi zakon, čiji se nacrt uskoro očekuje na javnoj raspravi, unapredi zaštitu potrošača u Srbiji. Hašimbegović je istakla da je glavni cilj svih odgovornih trgovinskih organizacija zadovoljan i lojalan potrošač. Takođe je ukazala na značaj podizanja svesti potrošača o prevođenju nelegalne trgovine u legalne tokove jer na taj način jača zaštita potrošača i ekonomija zemlje. "Jaka ekonomija najviše štiti potrošača", dodala je Hašimbegović.

Sekretar Udruženja PKS za trgovinu predložila je da organizacije za zaštitu potrošača objedine svoj rad, u okviru PKS, u grupaciju koja bi koordinirala njihove aktivnosti.

Predsednica Centra potrošača Srbije (CEPS) Vera Vida navela je da je ta organizacija dostavila niz predloga za novi zakon o zaštiti potrošača koji su dobri i za potrošače i za trgovce. Zoran Nikolić i Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača (NOPS) smatra da je novi zakon trebalo da bude donet mnogo ranije i da zaštita potrošača ne može da bude u nadležnosti samo jednog ministarstva.

Tokom diskusije u PKS, mogle su se čuti brojne zamerke na važeći Zakon o zaštiti potrošača, da mnoge odredbe nisu precizno formulisane i definisane pa se različito i tumače. Ukazano je, takođe, i na potrebu vraćanja određenih ingerencija tržišnoj inspekciji, preciznije definisanje obaveza ovlašćenih servisa, efikasnije rešavanje potrošačkih sporova.

Ministarstvo trgovine najavilo je izradu novog zakona o zaštiti potrošača, jer se tokom javne rasprave pokazalo da je potrebno izmeniti veći broj članova postojećeg pravnog akta nego što je prihvatljivo za proces izmena i dopuna. Nova javna rasprava počeće u septembru, plan je da bude završena do polovine oktobra, a da novi zakon bude pripremljen do kraja godine.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 8.9.2013.