Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KNJIGOVODSTVO OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA: • Osnovna načela vrednovanja •

OTPIS KAMATE I DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U SMISLU ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA

Izvor: Paragraf Lex